RAHSIA  PENAWAR KANSER BERASASKAN GRAVIOLA
(DURIAN BELANDA) & SABAH SNAKE GRASS (BELALAI
GAJAH) MENYELAMATKAN MANGSA KANSER

Click here to edit subtitle

PERSOALAN

Apa ituKANSER?

Kanser adalah berasal dari perkataan KETAM yang bermaksud cengkaman…….Kanser merupakan sejenis virus yang membunuh majoriti panduduk asia kini.....KanserPayudara merupakan pembunuh segelintir wanita didunia dan lebih kurang sebanyak10% wanita didunia diserang oleh penyakit tersebut di semua peringkat usia.Menurut statistik, walaupun pendedahan serta pencegahan awal diambil olehmereka yang menghidapi penyakit Kanser Payudara, namun masih terdapat lebihkurang 20% wanita yang tidak dapat diselamatkan….

Umum mengetahui, Kanser Payudara adalah kanser keduatertinggi penyebab kematian segelintir wanita di Malaysia selepas Kanser Rahim…Kebanyakkan wanita Malaysia kurang menerima pendedahan serta cetek pengetahuandidalam informasi penyakit-penyakit berbahaya seperti Kanser Payudara ini,justeru kebanyakkan mereka yang menghidap penyakit Kanser Payudara dan tidakdapat diselamatkan adalah mereka yang lambat mengambil tindakan serta tidakserius terhadap langkah-langkah penjagaan serta rawatan dan pemulihan yangsewajarnya perlu diambil dengan segera. 

Apakah kanser Payudara

Kanser Payudara merupakan sejenis sel-sel kanser (malignan) yang berkumpul didalam tisu-tisu payudara dania berpunca daripada kumpulan-kumpulan sel yang tidak normal atau lebihdikenali sebagai ketumbuhan atau tumor (malignan) yang tumbuh disekitar kawasanpayudara.

Dimanakah Kanser Payudara menyerang?

Kanser payudara akan hanyatertumpu disekitar kawasan payudara yang lebih dikenali sebagai kawasan-kawasanseperti berikut;

1)    Lobus– Kawasan dimana penghasilan susu dibuat dan ini menjadi kawasan utama serangankanser payudara

2)    Duktus– Kawasan dimana susu dialirkan keputing

3)    Tisulemak payudara adalah kawasan yang jarana menjadi tumpuan kanser payudara

jenis-jenis Kanser Payudara

Ada 2 jenis iaitu;

Invasif : Sel-sel kanser telah yang merebak disekitar kawasanPayudara

Bukan Invasif : Sel-sel kanser hanya tertumpu dikawasan asal

Apakah penyebab-penyebab Kanser Payudara?

Punca kanser payudara

1)  Faktor risiko tinggi

-       Faktor usia

-       Peranan genetik didalam sejarah keluarga yang pernah menghadapi kanser payudara sepertiibu, kakak ataupun adik

-       Pernah mengalami kanser payudara itu sendiri

-       Pernahmenghidapi penyakit payudara Benigma Prolifenatif

2)  Faktor risiko sederhana

-       Kedatangan haid diusia terlalu muda dan mengalami keputusan haid dalam tempoh lewatusia

-       Wanita yang tidak pernah bersalin atau mengandungkan anak

-       Sejarahbagi wanita yang pertama kali melahirkan anak diusia yang selewat 30-an

-       Pengambilan Estrogen Eksogenus bagi tujuan perancang keluarga atau mengambil apa-apa jenisterapi kearah menggantikan peranan Estrogen

-       Pernah menghadapi kanser Ovari atau Rahim

-       Sering mengambil alkohol berlebihan

3)  Faktor risiko  ringan

-       Pengamal diet yang tidak sekata

Apakah Tanda-Tanda Kanser Payudara?

-       Wujudn ketumbuhan atau ketulan disekitar kawasan payudara yang bersifat tidak rataditepian ketulan dan tidak berasa sakit

-       Keluar lelehan berupa darah atau cecair daripada puting secara spontan

-       Perubahan bentuk atau tekstur payudara seperti kulit yang menebal serta berlakunyaperubahan kepada warna kulit payudara

-       Berlaku pembentukkan lekukan pada kulit payudara atau kulit kelihatan seprti kulit buahoren

Komplikasi Disebalik Kanser Payudara

Terdapat 2 jenis komplikasi Kanser Payudara seperti;

1)  KompikasiSetempat

Pembentukan ulser atau tumor dikawasan sekitar payudara atau pembentukkan kanser ditempatyang sama selepas pembedahan

2)  Metastasis

Pembentukan sel-sel kanser yang mula merebak kebahagian lain daripada kawasan serangan asalpayudara seperti memasuki saluran darah, saluran limfa yang kemudiannyamenyerang ke bahagian ogan-organ lain dan terbentuknya sel-sel kanser baru.Bahagian yang sering di serang metastasis ini adalah dibahagian tulang, hatiserta paru-paru

Apakah Ujian-Ujian Saringan Yang Diperlukan?

Terdapat 4 jnis pemeriksaanyang diperlukan bagi mengenalpasti Kanser Payudara dimana Setiap ujian saringan tersebuamat penting bagi memastikan kesahihan serta keberkesanan sesuatu KanserPayudara tersebut.

1)  Pemeriksaanfizikal

-       Pemerikasaandibawah lengan bagi memastikan sebarang kewujudan ketumbuhan

-       Pemeriksaanfizikal struktur atau bentuk payudara bagi memastikan saiz, tekstur sertapergerakan dan mobiliti ketumbuhan tersebut

-       Melaluiujian pemeriksaan fizikal, cadangan supaya ujian mamogram dapat diberikan olehdoktor yang merawat

2)  Mamogram

-       Proses mengenalpasti perubahan pada sel serta tisu payudara yang mungkin tidak dapatdirasa secara fizikal

-       Ujianmamogram adalah proses x-ray yang perlu dijalani oleh pesakit bagi menghasilkanimej payudara pada filem

-       Melaluiujian mamogram, cadangan pemeriksaan seterusnya akan diberikan sekiranya ujiangambarajah mamogram tersebut mencurigakan

1)  Ultrasonografi

-       Prosesultrasonografi merupakan suatu proses gelombang bunyi yang boleh menentukansamaada sel kanser payudara tersebut adalah berupa pepejal atau cecair

2)  Biopsi

-       Proses biopsi merupakan proses bagi memeriksa dan mengenalpasti tisu-tisu kanserdengan mengambil sedikit sampel tisu berkenaan dan akan diperiksa secara lebihklinikal dan terperinci dengan menggunakan mikroskop.

-       Proses biopsi ini terbahagi kepada 2 jenis seperti berikut;

a)    Biopsis Aspirasi

Prosesmengeluarkan sampel tisu kanser tersebut dengan menggunakan suntikan jarum

b)    Biopsi Pembedahan

Prosesmengeluarkan sampel tisu kanser tersebut dengan memotong kawasan yang disyakiuntuk pemeriksaan lanjut dengan menggunakan mikroskop

Apakah  Kanser Payudara Mempunyai Peringkat Tersendiri?

Kanser Payudara terbahagikepada 5 peringkat. Ia dikenalpasti sebagai

1)    KarsinomaIn-Situ (Kanser Setempat)

-       Linkunganperingkat kanser yang paling awal sekitar 15 – 20% daripada kanser payudarasebenar

-       Risikoulangan mendapat kanser payudara adalah 25% dalam jangkaan masa 25 tahun yangakan datang

-       JenisKanser Setempat ini pula terbahagi kepada 2 jenis seperti;

a)    KanserLobular

b)    KanserDuktus

2)    Peringkat Pertama

-       Ketumbuhan yang dikenalpasti sebesar 2sm dan belum merebak kebahagian-bahagian lain

 

3)    Peringkat ke 2

-       Ia lebihdikenalpasti sekiranya si pesakit mengalami salah satu daripada tanda-tandayang berikut;

a)    Ketumbuhantumor yang berukuran kurang daripada 2sm tetapi telah merebak ke nodus limfa dibawah lengan

b)    Ketumbuhantumor yang berukuran 2sm hingga ke 5sm yang mungkin telah ataupun belum merebakke nodus limfa dibawah lengan

c)     Ketumbuhantumor yang berukuran lebih daripada 5sm tetapi masih belum merebak ke noduslimfa dibawah lengan

4)    Peringkat ke 3

-       KanserPayudara diperingkat ini terbahagi kepada 2 bahagian IIIA dan IIIB

-       Berikutadalah senarai Kanser Payudara diperingkat IIIA;

a)    Ketumbuhantumor yang berukuran kurang daripada 5sm dan telah merebak kebahagian noduslimfa dibawah lengan serta nodus-nodus limfa berkenaan telah bercantum sesamasendiri atau ianya telah melekat dengan bahagian lainnya

b)    Ketumbuhantumor yang lebih besar daripada 5sm dan telah merebak kebahagian lain

 

-       Berikutadalah senarai Kanser Payudara diperingkat IIIA;

a)    Ketumbuhantumor yang telah tumbuh serta merebak ke kawasan sekitar payudara  samaada kulit atau dinding dada yang terdiridaripada tulang rusuk serta otot dikawsan dada

b)    Ketumbuhantumor yang telah merebak teruk kebahagian nodus limfa, di dalam dinding dada disepanjang tulang dada

5)    Peringkat ke  4

-       Tumor dikenalpasti telah merebak kebahagian lain seperti organ-organ tulang,paru-paru, hati ataupun otak

-       Tumortelah mula merebak kebahagian lain seperti ke kulit dan nodus linfa di leheryang berha,piran dengan tulang selangka

Apakah Rawatan YangDiperlukan?

Sebagaipesakit yang mengalami Kanser Payudara, terdapat pelbagai rawatan yangdicadangkan oleh para pakar serta psikologi mengikut pelbagai peringkat KanserPayudara serta mengikut kesesuaian si pesakit itu sendiri.

Rujukan www.radiologymalaysia.org/breasthealth

Ramai pesakit kanser yang telah mencuba rawatan alternatif kami, dengan izin Allah, telah sembuh sepenuhnya dalam masa 3-4 minggu, dan masih terus mengamalkan minuman herba kami.

 


This page has no FAQ yet

Still have questions? Feel free to Contact Us